อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถ รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน จากสมาคมชาวไร่อ้อยอุทัยธานี (ไทยเศรษฐ์) สาขาสว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 15.25 น. โดย คุณ อัญชลี สนองชาติ

ผู้เข้าชม 24 ท่าน