อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาที่ทำการ อบต.ไผ่เขียว หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาที่ทำการ อบต.ไผ่เขียว หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2562 เวลา 16.48 น. โดย คุณ อัญชลี สนองชาติ

ผู้เข้าชม 19 ท่าน