อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว และหมู่ที่ 12 บ้านหนองเข้ ตำบลไผ่เขียว  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว และหมู่ที่ 12 บ้านหนองเข้ ตำบลไผ่เขียว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 14.56 น. โดย คุณ อัญชลี สนองชาติ

ผู้เข้าชม 18 ท่าน