อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านหนองรัก - บ้านไร่อ้อยพัฒนา) หมู่ที่ 10 บ้านหนองรัก ตำบลไผ่เขียว  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายทางบ้านหนองรัก - บ้านไร่อ้อยพัฒนา) หมู่ที่ 10 บ้านหนองรัก ตำบลไผ่เขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 16.55 น. โดย คุณ อัญชลี สนองชาติ

ผู้เข้าชม 20 ท่าน