อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล   399 0 24 ส.ค. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด   785 3 20 พ.ค. 2558
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ   574 0 8 เม.ย. 2557
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ยินดีต้อนรับ ค่ะ    485 0 22 ก.พ. 2556
  (1)