หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
โครงการพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สู่การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียวได้จัดอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สู่การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ บุคลากรท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น องค์กรพัฒนาบทบาทสตรี สถานศึกษา หน่วยงานสาธารณสุขในตำบลไผ่เขียว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำแนวคิดมาพัฒนาการบริหารจัดการร่วมกับในการให้บริการด้านสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 10.06 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 54 ท่าน