อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 1  
 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายทองคำ  ว่องเกษการณ์ รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 10.43 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย