หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 1  
 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายทองคำ  ว่องเกษการณ์ รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 10.43 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 96 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย