หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ประกาศ เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดซื้อเป็นนมยูเอชที ขนาด 200 มล.รสจืด ชนิดกล่อง ปิดภาคเรียนที่ 2/2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดซื้อเป็นนมยูเอชที ขนาด 200 มล.รสจืด ชนิดกล่อง ปิดภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวน 30 วัน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2562 เวลา 13.43 น. โดย คุณ อัญชลี สนองชาติ

ผู้เข้าชม 29 ท่าน