หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเกษตร เปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2562  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเกษตร เปิดรับสมัครเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 2 ขวบขึ้นไป เข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ) สนใจสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  หลักฐานการสมัครเรียน
1. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิดนักเรียน 1 ชุด
2. สำเนาใบทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่ อย่างละ 1 ชุด
4. สำเนาสมุดพัฒนาการเล่มสีชมพู (หน้าวัคซีน)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 080-1563420 (ครูจา)
โทร. 085-0201326 (ครูต่าย)

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2562 เวลา 13.47 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 65 ท่าน