อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ (สายทางสระหลวง - ลานตาก) ตำบลไผ่เขียว  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ (สายทางสระหลวง - ลานตาก) ตำบลไผ่เขียว รายละเอียดตามสื่งที่แนบมาด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 20.07 น. โดย คุณ อัญชลี สนองชาติ

ผู้เข้าชม 18 ท่าน