อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองเข้ (สายทางลานปูน - ฝายหนองเข้) ตำบลไผ่เขียว  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองเข้ (สายทางลานปูน - ฝายหนองเข้) ตำบลไผ่เขียว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย  

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 20.09 น. โดย คุณ อัญชลี สนองชาติ

ผู้เข้าชม 21 ท่าน