อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์  
 

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐น. นายชูชาติ  สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว พร้อมด้วยนายชูชีพ สารีนนท์ ประธานที่ปรึกษานายกฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียวและกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๔ หน่วยฝึกภาคกองร้อยประจำปี ๒๕๖๒

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 10.12 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 34 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย