อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (EMS) หมายเลขทะเบียน กข-8890 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 14.40 น. โดย คุณ อัญชลี สนองชาติ

ผู้เข้าชม 15 ท่าน