อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 14.58 น. โดย คุณ อัญชลี สนองชาติ

ผู้เข้าชม 23 ท่าน