อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง รายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานางจำลองถึงบ้านนางอ้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสระ   26 มี.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่องรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ข้างที่ทำการเทศบาลตำบลหนองสระ หมู่ที่ ๗   26 มี.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง รายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก สายบ้านนายฉ่ำถึงบ้านนายสมาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองสระ   26 มี.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เขาบางแกรก   จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มี.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายฉ่ำถึงบ่้านนายสมาน ม.3 ต.หนองสระ   26 มี.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ข้างที่ทำการเทศบาลตำบลหนองสระ ม.7   26 มี.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนานางจำลองถึงบ้านนางอ้อย ม.5 ต.หนองสระ   26 มี.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)    26 มี.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ) จำนวน 1 ผืน   26 มี.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองสระ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุอุปกรณ์ (เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ) จำนวน 4 รายการ   26 มี.ค. 2562 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2702/td>