อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
   ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านคลองข่อย  (จังหวัด อุทัยธานี)
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านคลองข่อย
 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 11 บ้านคลองข่อย
 
ข้อมูล : เป็นการท่องเทียวเกษตรแบบผสมผสาน
 
 
ผู้เข้าชม 145 ท่าน